1

Stressreductie

2

Minder piekeren en beter loslaten

3

Makkelijk ontspannen en meer genieten

4

Beter omgaan met lastige emoties

5

Beter slapen en meer energie

6

Overig

Mindfulness en Mindfulness Training

Kom naar de gratis info workshop over Mindfulness en Mindfulness Training.  Dinsdag 18 december a.s. van 20.00 tot 21.00 uur bij SenseCity.  Aanmelden via: monique@sensecity.nu

Mindfulness betekent bewust aandacht geven in dit moment, zonder oordeel. Mindful leven betekent met aandacht leven, aanwezig en opmerkzaam zijn. Mindfulness maakt je bewuster, bewust van wat je op dit moment ervaart, denkt en voelt, van moment tot moment. Mindfulness training traint de aandacht, zodat we meer met de aandacht in het hier en nu gaan leven.

Lees verder

Het brengt inzicht in je (veelal onbewuste en automatische) gedachtepatronen, je reacties, je manier van handelen, je emoties en je gemoedstoestanden. Door deze bewustwording en inzichten ontstaat er in feite meer stuurmanskracht over jezelf. Mindfulness helpt je om (onbewuste) belemmerende gedachten, emoties en spanning makkelijker los te laten en je wordt er minder onbewust en automatische in meegesleurd.

Mindfulness training MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) is een wetenschappelijk bewezen effectieve training om beter met stress, een vol hoofd, lastige emoties, werkdruk en overbelasting te leren omgaan. Het is in feite een mentale conditietraining die resulteert in minder stress, minder piekeren, makkelijker genieten, beter emotie-management, beter slapen, minder snel en primair reageren en meer mentale fitheid en veerkracht.

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken en publicaties is gebleken dat mindfulness training tot één van de meest effectieve instrumenten behoort met betrekking tot stressreductie.

De effecten van mindfulness

De belangrijkste resultaten zijn:

 • Je ervaart minder stress, meer innerlijke rust en kalmte
 • Je piekert minder, je kunt beter afstand nemen van problemen en zorgelijkheden
 • Je kunt bewuster en vaardiger (en kalmer) reageren op situaties
 • Je kunt gemakkelijker genieten en ontspannen
 • Je kunt met meer vriendelijkheid en mildheid met jezelf omgaan (minder hard en streng voor jezelf)
 • Je kunt met meer vriendelijkheid en mildheid met anderen omgaan (minder reactief en je empathisch vermogen wordt groter)
 • Je kunt beter omgaan met moeilijke situaties, je voelt je sterker (meer veerkracht)
 • Je voelt je energieker (minder ‘energielekken’)
 • Je krijgt meer zelfvertrouwen
 • Je kunt je beter concentreren,  meer focus, je wordt effectiever

Lees verder

Daarnaast kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

 • Vermindering van stress-symptomen (zoals o.a. prikkelbaarheid, vermoeidheid, slapeloosheid, onnodige spierspanning, hoge bloeddruk).
 • Vermindering van slaapproblemen en vermoeidheid in het algemeen
 • Vermindering van somberheid en angst
 • Vermindering van (chronische) pijn (je gaat je anders verhouden tot pijn)
 • Vermindering van psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag

Meer over de verschillende mindfulnesstrainingen

De opbouw van de training

 • Voorafgaand: invullen van een intakeformulier en evenuteel telefonisch contact met ruimte voor vragen en toelichting.
 • Negen wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2,5 uur.
 • De training vindt plaats in een groep van minimaal 8 en maximaal 10 personen.
 • Elke bijeenkomst heeft een eigen thema (zie thema per bijeenkomst hieronder) en bestaat uit: mindfulness oefeningen, theoretische onderbouwingen, het uitwisselen van ervaringen en de opbouw naar de praktische toepassing in het dagelijks leven.
 • Thuis: dagelijks circa 30 tot 40 minuten oefenen met mindfulness oefeningen (audiotracks met oefeningen worden verstrekt) en het elke week doornemen van een hoofdstuk in het werkboek.
 • In de mindfulness training speelt het thuis oefenen een belangrijke rol, het is een training en je ontwikkelt een bepaald vermogen door te oefenen.
 • Gewone, gemakkelijk zittende kleding is prettig tijdens de training.

Thema per bijeenkomst van 2,5 uur

Sessie 1: Automatische piloot
Sessie 2: Hoe nemen we waar – de rol van de geest & basishoudingen
Sessie 3: Grenzen verkennen (incl gedachten en hoe praat je tegen jezelf?)
Sessie 4: Stress & Stressreacties
Sessie 5: Stress bewust beantwoorden
Sessie 6: Communicatie & Contact in aandacht
Sessie 7: Oefenbijeenkomst
Sessie 8: Zelfzorg: hoe ga ik met mezelf om?
Sessie 9: Einde training en hoe neem je dit mee in de rest van je leven

Meer over mindfulness training

Mindfulness training is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van haar/zijn leven.
En voor iedereen die wil leren anders om te gaan met ongemakkelijke en stressvolle ‘weersomstandigheden’ in haar/zijn leven en met niet behulpzame innerlijke patronen; met meer zelfbewustzijn en zelfmanagement haal je het beste uit jezelf.

Mindfulness training traint de aandacht, zodat we meer met de aandacht in het hier-en-nu gaan leven. Je wordt je bewuster – in het moment zelf – en door deze tijdige bewustwording, zijn we ‘erbij’ in plaats van dat we al ‘in een reactie’ zitten en gaat de stressschakelaar minder snel om. Er ontstaat meer grip en stuurmanskracht en zo kunnen er andere keuzes gemaakt worden met betrekking tot niet behulpzame patronen en reacties (zoals bijvoorbeeld perfectionisme, het vele moeten van jezelf, controle willen hebben, te snel reageren en bijvoorbeeld negatieve gedachten).

Daarnaast is het zo dat alleen al je vermogen om veelvuldig met je aandacht in het hier-en-nu aanwezig te zijn, sterk stressreducerend werkt. In het nu, het pure nu, is er namelijk vaak geen stress. Stress wordt meestal veroorzaakt door onze geest die met het verleden of de toekomst (bijv. oneindige to-do lijstjes) bezig is. Het ontwikkelen van deze vaardigheid vraagt training en oefening.

Mindful zijn en mindful leven en werken, kun je leren met behulp van mindfulness c.q. bepaalde meditatieve oefeningen. In de training speelt dit oefenen een belangrijke rol. Het trainen van de opmerkzaamheid, de aandacht en samen met de theoretische onderbouwingen, vindt er in de training een geleidelijke opbouw plaats naar de praktische toepassing in het dagelijks leven.

Mindfulness Plus Training

De Mindfulness Plus training resulteert in stressreductie, meer bewustzijn en het verhelderen van je ‘innerlijke kompas’: een stap verder dus dan de reguliere Mindfulness Training en meer direct toepassingsgericht in werk en leven. Vitaliteit en bevlogenheid in werk en leven nemen toe. Het mindful zijn c.q. het bewustzijn echt doortrekken naar bewust werken en leven aan de hand van je ‘innerlijke kompas’ als route naar meer werk- en levensgeluk.
Vraag via email het overzichtelijke PDF bestand aan met alle informatie over de Mindfulnes Plus Training (incl het verschil met de reguliere mindfulness training en de kosten): monique@mbstrainingen.nl

Mindfulness Vervolgtraining

Je hebt de achtweekse mindfulness training gedaan en je wilt je beoefening verdiepen en nader toepassen in werk en dagelijks leven. Deze training resulteert enerzijds in een verdieping van je mindfulness vaardigheden; je ontwikkelt meer kalmte en concentratie, waardoor de stabiliteit van aandacht nader ontwikkeld wordt, in werk en dagelijks leven.

Daarnaast worden er in deze training in feite 3 routes bewandeld naar meer werk- en levensgeluk:

 • Stressreductie en het ontwikkelen van meer veerkracht
 • Mindful communiceren en emotionele intelligentie
 • Mindful werken en leven met je innerlijke kompas als richtingaanwijzer

Kortom, het realiseren van meer werk- en levensgeluk door veerkrachtiger, meer in echt contact, authentieker en betekenisvoller te werken en leven. Zinvol, gemakkelijker met minder moeite.
Vraag via email het overzichtelijke PDF bestand aan met alle informatie over de vervolgtraining Mindfulnes Extensive (incl de data van de training en de kosten): monique@mbstrainingen.nl

Startdata

INFO WORKSHOP MINDFULNESS: dinsdagavond 18 december 20.00 – 21.00 uur. Meld je aan via monique@sensecity.nu 

MINDFULNESS TRAINING: 24 OKT – 19 DEC 2018, woensdagochtenden (9x): 09.15-11.45 uur

woe 24 okt / woe 31 okt / woe 7 nov / woe 14 nov / woe 21 nov/ woe 28 nov / woe 5 dec / woe 12 dec / woe 19 dec. Meld je aan via monique@sensecity.nu

VERVOLGTRAINING MINDFULNESS EXTENSIVE: 26 OKT – 21 DEC 2018, vrijdagochtenden (9x): 09.15 – 11.45 uur

vrij 26 okt / vrij 2 nov / vrij 9 nov / vrij 16 nov / vrij 23 nov / vrij 30 nov / vrij 7 dec / vrij 14 dec / vrij 21 dec. Meer informatie en de kosten via: monique@sensecity.nu 

MINDFULNESS TRAINING    16 JAN – 20 MRT 2019, woensdagochtenden (9x): 09.15 – 11.45 uur: woe 16 jan / woe 23 jan/ woe 30 jan / woe 6 feb / woe 13 feb / woe 20 feb / woe 27 feb / woe 13 mrt / woe 20 mrt

D. MINDFULNESS PLUS TRAINING    18 JAN – 19 OKT 2019, vrijdagochtenden (9x): 09.15 – 11.45 uur:  vrij 18 jan / vrij 25 jan / vrij 1 feb / vrij 8 feb / vrij 15 feb / vrij 22 feb/ vrij 1 mrt / vrij 15 mrt / vrij 22 mrt

Locatie: SenseCity, Ginnekenweg 11-13, Breda. 

Tarieven

 • Mindfulness Training
  € 395

  (incl. 4 audiotracks en een uitgebreid werkboek)

 • Mindfulness Plus Training
  € 495
  Vraag meer informatie aan over deze training via monique@sensecity.nu

Als de werkgever de reguliere Mindfulness Training betaalt, bedragen de kosten € 495,- excl. BTW. (Er zijn steeds meer werkgevers die de training vergoeden (stressreductie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid).

Als de werkgever de Mindfulness Plus Training betaalt, bedragen de kosten € 595,- excl. BTW. (Er zijn steeds meer werkgevers die deze training vergoeden, aangezien deze training sterk bijdraagt aan de persoonlijke effectiviteit naast stressreductie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid).